Понеділок, 18.06.2018, 18:18
ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей»
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Архів записів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 312
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ЗВІТ ДИРЕКТОРА
Державного  
навчального закладу

«Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» за 2016-2017 навчальний рік

     Розвиток держави у світовому економічному просторі безпосередньо пов’язаний із розвитком людського потенціалу, джерелом якого є система професійної освіти, від якої суспільство потребує підготовки молоді, здатної відповідати викликам часу, компетентної та мобільної на сучасному ринку праці, з громадянською позицією, налаштованою на саморозвиток та навчання впродовж усього життя. Тому педагогічний колектив нашого навчального закладу намагається забезпечити якісну професійну підготовку кваліфікованих робітників, активно і творчо долучається до педагогічних інновацій, з оптимізмом дивиться в завтрашній день, формує і розвиває моральні якості особистості майбутніх фахівців. 

         Програма діяльності ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» здійснюється згідно Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Статуту ліцею, інших нормативно-правових актів в галузі освіти та спрямована на забезпечення громадянам права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку ліцею, а також на досягнення організації систематичної планомірної колективної та індивідуальної діяльності педагогічних кадрів по підвищенню методичного, теоретичного та професійного рівня, здійснення інноваційної освітньої діяльності, підвищення якості навчального процесу.  Велика увага приділяється розвитку можливостей і здібностей учнів, формуванню в навчальних групах престижності праці, підвищенню ролі робітничих професій.

Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснювався  відповідно до Плану роботи ліцею, схваленого педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного розкладу та бюджетного кошторису.

Впродовж року педагогічний колектив ліцею працював над проблемами удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності та якості навчального процесу шляхом впровадження освітніх технологій; поліпшення навчально-виробничої діяльності навчального закладу та підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів.

 

Формування контингенту учнів, слухачів

 

      У  2016-2017  навчальному році  ліцей здійснював підготовку майбутніх робітників за сімома  професіями на основі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти.

За звітний період проведена атестація професій:

- Кухар,офіціант;

- Адміністратор, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;

- Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів

(категорія «С») .

 На підготовку робітничих кадрів укладено договори з роботодавцями.

 Основними підприємствами-замовниками кадрів є: Волочиський машинобудівний завод ПАТ «Мотор-Січ», МКП «Будсервіс», ПП «Волочиськбуд», ПП «Аграрна компанія – 2004», ТОВ «Агробізнес», санаторій «Райдуга», ПП «ТРАНС-АВТО-Д». Крім того, ліцей  здійснює курсову підготовку та перепідготовку з різних спеціальностей  із числа незайнятого населення.

 Станом на 1 січня 2017 року контингент  ліцею  складає 367 учнів, з них 342 учні навчались за державним замовленням, 5 учнів - на контрактній основі, 20 слухачів -  за замовленням районного служби зайнятості . Обсяги прийому учнів на навчання не перевищують ліцензованих обсягів, назви професій відповідають класифікатору.

В ліцеї навчались  14 дітей -  сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 102 дітей з малозабезпечених сімей, 50  дітей з багатодітних сімей.

Викликає занепокоєння зменшення учнівського контингенту порівняно з попередніми роками. Це зумовлено загальним демографічним спадом в регіоні, що призводить до зменшення перехідного контингенту з року в рік.

У навчальному закладі ведеться цілеспрямована робота щодо збереження контингенту.

  За статистичними даними  у 2017 році  ліцей закінчили 129 чоловік, з них 5 випускників нагороджені золотими та срібними медалями, 11 випускників отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою.

 Процент працевлаштування становить 86 %.   В ліцеї щорічно проводиться моніторинг працевлаштування випускників через анкетування, що дає можливість проаналізувати стан працевлаштування випускників, а також отримати інформацію від роботодавців щодо їх професійно-кваліфікаційного рівня.            

Питання працевлаштування постійно розглядалися на інструкційних нарадах, нарадах при директорові. На педагогічних радах приймалися рішення щодо вирішення проблем працевлаштування та шляхи його організації. Розроблений план заходів щодо покращення працевлаштування випускників на період до 2020 року.

          Соціально-економічні перетворення в державі та освіті призводять до потреби інтеграції існуючих професій, що вимагає розробки нових навчальних планів і програм, запровадження нестандартних форм і методів навчання. Продовжується оновлення змісту освіти шляхом розробки державних стандартів, в основу яких покладений комп’ютерний підхід до підготовки кваліфікованих робітників. 

 

Загальноосвітня підготовка

 

           Поряд із підготовкою кваліфікованих робітників  здійснюється загальноосвітня підготовка, для чого створено відповідні умови.

У 2016/2017 н.р. повну загальну освіту здобували на І курсі - 100 учнів, на ІІ курсі – 113 учнів, на ІІІ курсі – 129 учнів.

          Матеріально-технічна база ліцею дозволяє в повному обсязі надавати освітні послуги для здобуття повної загальної середньої освіти.

         Для організації навчального процесу із загальноосвітньої підготовки відповідно до вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів обладнано 16 навчальних кабінетів, які забезпечені навчальними планами і програмами, планами роботи кабінетів та паспортами комплексно-методичного забезпечення, відповідають правилам техніки безпеки та санітарним вимогам. Рівень забезпечення робочими планами і програмами з предметів загальноосвітньої підготовки становить 100%.

Завідувачами зібрана та систематизована плануюча і нормативна документація, тематичні та поурочні папки, роздатковий матеріал.

         Велику допомогу педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу надає бібліотека. Фонд підручників у бібліотеці становить 27526 примірників, художньої літератури  - 9623 примірники,  10036 підручників, решта становить різноманітна методична, довідкової  та прикладна література. Читацька активність учнів достатньо висока.

         Необхідною умовою повноцінної й комплексної освіти є знання інформаційно-комунікаційних технологій. В навчальному закладі створена хороша комп’ютерна база. На 1 комп’ютер припадає 10 учнів.

        Забезпеченість підручниками із загальноосвітніх дисциплін становить

61 %.  

        Педагогами ліцею ведеться належна робота із здібними учнями. Про результативність роботи колективу свідчить участь наших вихованців в обласних олімпіадах та конкурсах.

За підсумками обласного конкурсу творчих робіт із загальноосвітніх дисциплін серед учнів ПТНЗ у 2016-2017 навчальному році нагороджені:

 • з предмету «Іноземна мова» дипломом ІІІ ступеня учень Береза Кіріл
 • з предмету «Історія України» дипломом ІІІ ступеня учень  Кух Дмитро
 • з предмету «Хімія, біологія, екологія» дипломом ІІІ ступеня учні Мудь Вікторія та Рудий Олександр
 • учень Яворський Андрій зайняв ІІІ місце в обласному конкурсі фахової майстерності з професії «Лицювальник-плиточник»

         Частина наших вихованців продовжують навчання у вищих навчальних закладах. Саме тому велику увагу в ліцеї приділяється зараз підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Проводиться значна організаційна роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків. Створено інформаційний куточок, консультативний пункт.

        Викладачі загальноосвітніх дисциплін в основному – команда творчих, цілеспрямованих педагогів, головна мета яких – навчити кожного учня здатності застосовувати набуті знання і вміння в конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, бачити перспективу в майбутньому житті.

 

Виховна робота

 

Протягом  навчального року виховну роботу в ліцеї було організовано з урахуванням основних положень Конституції України, згідно з Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства».

Згідно з річним планом роботи педагогічний колектив  створює сприятливі умови для підвищення рівня виховного процесу, плідно працював над впровадженням проблеми формування в учнів життєвих цінностей, навичок здорового способу життя, моральної свідомості та підготовки молодого кваліфікованого робітника до активної соціально-значущої діяльності в сучасних політико-економічних умовах.     Реалізація всіх напрямків виховної діяльності ліцею здійснювалась через заходи, передбачені річним планом роботи ліцею, які враховували особливості виховання особистості та відображались у:

 • системі загальноліцейних заходів;
 • роботі органів учнівського самоврядування;
 • роботі з батьківською громадськістю;
 • спільній роботі ліцею та громадських організацій.

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками:  громадянське виховання; військово-патріотичне виховання; превентивне виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; морально-правове виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя.

 Пріоритетними напрямками виховної роботи з учнями було громадянське, національне та військово-патріотичне виховання.

 Лейтмотивом урочних та позаурочних форм роботи звучить любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави.

Фундаментом формування в учнів сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж навчального року сплановано та проведено класними керівниками, вихователями, керівниками гуртків у різноманітних формах: зустрічі з випускниками ліцею які були учасниками бойових дій, співпраця з волонтерами, написання листів воїнам АТО.

В 2016 році  відкрито Пам’ятну дошку випускнику ліцею Павенському   Олександру, який героїчно загинув у зоні АТО.

Одним із підтверджень небайдужості юного покоління до долі своєї Батьківщини є участь в акціях і заходах, що проводяться з метою моральної та матеріальної підтримки української армії. Учні, педагогічні працівники постійно відгукуються на заходи, що проводяться на підтримку воїнів АТО. Бійцям – мужнім воїнам-захисникам передано продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни.

Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя, реалізації проекту «Молодь обирає здоров’я».  

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага.

 В навчальному закладі проводяться змагання і турніри з футболу легкоатлетичного кросу, міні-футболу, настільного тенісу, баскетболу, шахові турніри. Протягом  навчального року працювали шість спортивних секцій.  Спортсмени ліцею за результатами змагань обласної спартакіади учнів ПТНЗ вибороли ІІ призове місце.

Традиційним став турнір з міні-футболу, присвячений пам’яті колишнього директора навчального закладу І.І.Лесика. В цьому році  пройшов 15 турнір,  в якому взяли участь 10 команд загальноосвітніх шкіл та ПТНЗ Хмельницької та Тернопільської областей.

Продовжує працювати рада профілактики правопорушень учнів, яка складається з представників педагогічного колективу, батьків і учнівського активу. Рада з профілактики правопорушень збирається раз на місяць відповідно до плану роботи і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями. Класні керівники, майстри виробничого навчання практичний психолог  індивідуально працюють із батьками тих учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень.

Протягом року в ліцеї працювали  гуртки художньо-естетичного спрямування та  спортивні секції. Усього до роботи гуртків залучено 228 учнів. Учні ліцею постійно беруть  участь в  обласних конкурсах та олімпіадах, де здобули  ряд перемог:

  • обласна виставка витинанок та вертепів серед учнів та працівників ПТНЗ Хмельницької області;
  • обласний конкурс української патріотичної пісні «Співоче Поділля» серед учнів ПТНЗ Хмельницької області;
  • обласний заочний  літературний конкурс «Поетичний  зорепад» серед учнів  та працівників ПТНЗ Хмельницької області;
  • обласний фестиваль – конкурс «Молодь обирає здоров’я» серед учнів ПТНЗ Хмельницької області;
  • обласний огляд – конкурс колективів  художньої самодіяльності, виставок образотворчого , декоративно – ужиткового мистецтва  та технічної творчості серед учнів та працівників ПТНЗ Хмельницької області;
  • обласна виставка – конкурс писанкарства  та вишивки  на пасхальну тематику  серед учнів ПТНЗ Хмельницької області;
  • обласний заочний конкурс «Омріяна юність» серед  учнів ПТНЗ Хмельницької області;
  • обласний конкурс  юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні» серед учнів ПТНЗ Хмельницької області  у номінації «Вишневі усмішки».

  Значна робота проводиться в учнівському гуртожитку, адже майже половина учнів проживають у ньому. Це сучасна п’ятиповерхова споруда, приміщення якої відповідають основним нормам та вимогам. Протягом звітного періоду в ньому проживало 143 учнів. Слід відзначити, що проживають учні в затишних кімнатах, де зроблені  ремонти, у кожній секції є побутова кімната, яка обладнана усім необхідним, проведено значну реконструкцію санвузлів, створені кімнати особистої гігієни, реконструйовано душову кімнату  та кімнату самопідготовки.

   Але в організації виховної роботи є певні недоліки: потребує подальшого розвитку робота учнівського самоврядування, є необхідним поширення мережі гуртків та їх якісна робота, поповнення бази методичних матеріалів.

Охорона праці

 

Одним з пріоритетних напрямків роботи закладу з охорони праці є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності і безпечності, проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Робота з охорони праці здійснювалась згідно плану роботи  (розділ «Охорона праці»).

При проведенні конкретних заходів регулярно проводилися необхідні інструктажі з техніки безпеки з працівниками і учнями. Були розроблені заходи щодо протипожежної безпеки, попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, запобігання аваріям, пожежам, нещасним випадкам виробничого характеру. Було оновлено інформацію на стендах пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, охорони праці.

Впродовж навчального року було проведено паспортизацію навчальних кабінетів та майстерень, інших приміщень. У ході паспортизації встановлювалась забезпеченість кабінетів усіма видами навчального обладнання, його розміщення та зберігання, створення умов для використання технічних засобів навчання, дотримання правил техніки безпеки, оформлення кабінетів.

Згідно плану роботи службою охорони праці у 2016-2017 навчальному році було проведено низку заходів.

Питання з охорони праці постійно заслуховувались на нарадах при директорові, засіданні педагогічної ради.

 Розроблені інструкцій з охорони праці з подальшою заміною всіх існуючих на нові, призначено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного та виробничого процесу і в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство, відповідальних за пожежну безпеку.

         Під постійним контролем знаходилися питання реалізації комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю сторін колективного договору. Адміністрація закладу приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівель, інженерних комунікацій, веде постійний моніторинг за їх технічним станом.

        Технічний стан діючих ліній електромереж, контуру заземлення, внутрішніх мереж водопостачання, систем вентиляції, внутрішніх мереж каналізації, теплопостачання у нормі. Постійно контролюється технічний стан, здійснюються ремонтні роботи.

 

Кадровий склад. Методична робота.

 

          Постійна увага приділялась питанням підбору розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, роботі з кадровим резервом.  Вирішується проблема омолодження педколективу. Прийнято на роботу 3 молодих спеціалісти.

Підвищується якісний склад педпрацівників,  двоє працівників продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

          За звітний період  чергову атестацію пройшли 6 педагогічних працівників.  В теперішній час в ліцеї працює 52 педагогічних працівники, 1   з яких має педагогічне звання «викладач - методист», а 6 – «старший викладач», 6 викладачів, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 8 майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» та 10 майстрів в/н – «майстер виробничого навчання І категорії».

         Адміністрація ліцею проводила цілеспрямовану роботу з питань дотримання педагогічними працівниками трудового законодавства, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що дало змогу створити обстановку діловитості, заданого ритму діяльності й запобігти конфліктам з виробничих питань.

         Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи працівника адміністрація ліцею дотримувалась етики, враховувала самооцінку працівника, оцінку батьків і учнів. Це дало можливість уникнути непорозумінь у період атестації.

     Завдяки педагогічній культурі працівників, систематичній праці всіх ланок самоврядування та адміністративному керівництву у колективі встановлений нормальний морально-психологічний клімат.

     Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на підвищення кваліфікації педагогів, що передбачає систематичну колективну і індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки, інноваційних педагогічних та виробничих технологій, передового педагогічного і виробничого досвіду.

    В організації навчально-виховного процесу значну роль відіграє методичний кабінет, де створено умови для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять та позаурочних заходів, проводяться індивідуальні та колективні форми методичної роботи. Методистом створено електронний банк даних передового педагогічного досвіду, творчих доробок педагогів, інструктивно-методичних матеріалів тощо. В мережі Інтернет функціонує «Сайт методиста ліцею Квітень В.М.», де вміщено довідково-інформаційний фонд методичної роботи навчального закладу та забезпечується можливість надання онлайн-консультацій методистом.

          За звітний період основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками  були: педагогічна рада, методична рада, методичні комісії, інструктивно-методичні наради, семінари, самоосвіта, робота школи ППД та школи молодого педагога.

     На засіданнях 6-ти методичних комісій вивчався:

  • зміст програм,їх методичний супровід;
  • розроблялися методичні рекомендації;
  • опрацьовувалась різноманітна наукова і методична література;
  • заслуховувалась інформація про здійснення самоосвіти.

         З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожній методичній комісії протягом року було організовано взаємовідвідування уроків, були проведені предметні тижні.

          Протягом минулого навчального року були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня інженерно-педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації  та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації 37 педагогів.

          Педагоги навчального закладу брали участь у всіх  олімпіадах  та конкурсах, семінарах, організованих НМЦ ПТО ПК.

Здійснюючи аналіз внеску педагогів щодо кількості переможців у предметних і фахових олімпіадах і конкурсах, слід відзначити роботу педагогів Барановського С. В., Ліхван А. В., Чорної І. М., Сидорчук Т. А., Дорох Л. А., Костюк М. Я.

         В ліцеї  створені належні умови для успішного навчання, проживання, відпочинку учнів.

 

Вхід на сайт
Пошук
Зворотній звязок
Зворотній зв'язок:

Тел.: 03845-95998

Факс: 03845-36956

Email: vpapl@i.ua

Друзі сайту
Всі права захищено © 2018Зробити безкоштовний сайт з uCoz