Неділя, 17.02.2019, 14:57
ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей»
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Архів записів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 325
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ЗВІТ ДИРЕКТОРА
Державного  навчального закладу

«Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» за 2017-2018 навчальний рік

Організація управління діяльністю ліцею

   Завдання, які ставить суспільство перед закладами освіти, вимагають нового рівня розуміння теорії й практики організації управлінської діяльності в ПТНЗ. В умовах ринкової економіки важливого значення набуває здатність гнучко реагувати на зміни попиту на ринку праці, створювати оптимальні умови для здобуття різних кваліфікаційних і освітніх рівнів у професійних навчальних закладах.

   У звітному періоді  керівна діяльність директора навчального закладу  була спрямована на вирішення першочергових  завдань колективу:

 •  впровадження в навчально-виробничий процес сучасних  

 педагогічних та виробничих технологій;

 •  зміцнення, модернізація та оновлення  матеріально – технічної бази  навчального закладу;

 •  забезпечення режиму дотримання охорони праці та безпеки життєдіяльності в організації роботи навчального закладу;

 • налагодження взаємовигідного партнерства між  навчальним  закладом та роботодавцями для визначення потреб у робітничих кадрах, створення належних умов щодо  опанування  учнями нових технологій виробництва, сучасної техніки та проходження стажування інженерно – педагогічних працівників;

 • виконання плану регіонального  замовлення, сформованого з урахуванням потреб економіки регіону у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;

 • впровадження дуальної системи навчання, врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти;

 • формування престижності висококваліфікованої робітничої професії;

   ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» здійснює свою діяльність  згідно Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Статуту ліцею, інших нормативно-правових актів в галузі освіти та спрямована на забезпечення громадянам права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку ліцею, а також на досягнення організації систематичної планомірної, колективної та індивідуальної діяльності педагогічних кадрів по підвищенню методичного, теоретичного та професійного рівня, здійснення інноваційної освітньої діяльності, підвищення якості навчального процесу.

   Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснювався  відповідно до Плану роботи ліцею, схваленого педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного розкладу та бюджетного кошторису.

   Протягом навчального року ліцей отримав сертифікат про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Велася планова робота щодо формування учнівського контингенту   

   На 1 курс  зараховано 100 осіб.  Станом на 1 січня 2018 року контингент  ліцею  складав  331 учнів та слухачів, з них 303 учні  навчаються за державним замовленням, 2 учні - на контрактній основі, 26 слухачів за замовленням районної служби зайнятості .

   В ліцеї навчається  11 дітей -  сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 98 дітей з малозабезпечених сімей, 53 дітей з багатодітних сімей. Викликає занепокоєння зменшення учнівського контингенту порівняно з попередніми роками. Це зумовлено загальним демографічним спадом в країні, що призводить до зменшення перехідного контингенту з року в рік.

   У навчальному закладі ведеться цілеспрямована робота щодо збереження контингенту.

   Контрольні показники регіонального замовлення формуються за результатами вивчення регіонального ринку праці відповідно до угод про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, укладених з підприємствами, установами, організаціями. Основними підприємствами-замовниками кадрів є: Волочиський машинобудівний завод ПАТ «Мотор-Січ», МКП «Будсервіс», ПП «Волочиськбуд», ПП «Аграрна компанія – 2004», ТОВ «Агробізнес», санаторій «Райдуга», ПП «ТРАНС-АВТО-Д». Крім того ліцей  здійснює курсову підготовку та перепідготовку з різних спеціальностей  із числа незайнятого населення.

Працевлаштування випускників

   В ліцеї щорічно проводиться моніторинг працевлаштування випускників через анкетування, що дає можливість проаналізувати стан працевлаштування випускників, а також отримати інформацію від роботодавців щодо їх професійно-кваліфікаційного рівня.

    За статистичними даними  у 2017 році  ліцей закінчили 129 чоловік, 11 випускників отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою.  Процент працевлаштування становить 87 %.               

   Питання працевлаштування постійно розглядалися на інструкційних нарадах, нарадах при директорові. На педагогічних радах приймалися рішення щодо вирішення проблем працевлаштування та шляхи його організації. Розроблений план заходів щодо покращення працевлаштування випускників на період до 2020 року.

   У цьому навчальному році випуск кваліфікованих робітників складає 150 осіб, з них 124 випускників навчалися за кошти державного замовлення , 26 слухачів за кошти районної служби зайнятості. Попередньо дипломи кваліфікованого робітника  з відзнакою отримають 8 випускників. 100 учнів закінчують навчальний заклад з атестатом про повну загальну середню освіту.

 Підготовка кваліфікованих робітників проводиться згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти.

   Комплексне методичне забезпечення професій постійно поновлюється. У навчальному процесі активно використовується дуальна система навчання. Протягом звітного періоду навчальний заклад брав участь в обласних та Всеукраїнських заходах,  де представляв результати навчально-дослідницької, методичної, навчально-виробничої роботи та технічної творчості учнів.

    Учні ліцею неодноразово перемагали в обласних олімпіадах та конкурсах професійної майстерності.

   Хочеться зупинитися на окремих досягненнях:

 • 2 регіональний конкурс «Кращий кухар-юніор Поділля» -Целюх Василь ( 2 місце),  Феєр Діана (3 місце);

 • третє  місце в обласному конкурсі  фахової майстерності з професії «Столяр будівельний»  зайняв учень групи №23 Шпак Антон   (керівник  Л.І.Полікевич);

 • третє місце в обласному конкурсі фахової майстерності з професії «Муляр» зайняв учень групи №32 Дорожук Валерій  (керівник О.Я.Мацеплюк)

 •  за результатами обласних олімпіад із загальноосвітніх дисциплін навчальний заклад  посів 8 місце  серед  професійно – технічних навчальних  закладів   Хмельницької області  

 •  Команда КВК ліцею «Веселі  та умілі» зайняла ІІ місце  в обласному конкурсі  КВК;

 • Диплом І ступеня в обласному конкурсі в номінації «Виконання вертепу»;

 • перше  місце в обласному  заочному  конкурсі молодіжних  газет «Нова преса»;

 

Кадрове забезпечення. Методична робота.

   Для удосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу в ліцеї  розроблено та створено комплекти навчально-методичної документації й засобів навчання, необхідних для повного та якісного навчання в професійно-технічному навчальному закладі з певних професій в межах програми та відведеного навчальним планом часу. Викладачі та майстри виробничого навчання працюють над поповненням комплексного методичного забезпечення навчального процесу. Здійснюється систематизація паспортів комплексного методичного забезпечення, які поповнюються дидактичними матеріалами  та засобами навчання.

   За звітний період педагогами навчального закладу була проведена значна методична робота.

   Педагогами навчального закладу було написані статті, які НМЦ ПТО ПК  схвалені до друку в науково-методичному віснику «Професійна  освіта», написано ряд методичних розробок, які розглянуті на засіданнях методичних комісій і схвалені до використання їх педагогами в роботі.

Постійна увага приділялась питанням підбору розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, роботі з кадровим резервом.

Вирішується проблема омолодження педколективу. Прийнято на роботу 2 молодих спеціаліста. Підвищується якісний склад педпрацівників.

    За звітний період  чергову атестацію пройшли 19  педагогічних працівників. Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи працівника адміністрація ліцею дотримувалась етики, враховувала самооцінку працівника, оцінку батьків і учнів. Це дало можливість уникнути непорозумінь у період атестації.

    В теперішній час в ліцеї працює 47 педагогічних працівників:  1- викладач-методист, 5 – «старший викладач», 10 викладачів, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 майстра виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» та 1 майстер в/н – «майстер виробничого навчання І категорії» .

   Підвищення кваліфікації пройшли 4  педагогічних працівники  при   науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації у Хмельницькій області.

   Керівними кадрами, викладачами та майстрами виробничого навчання навчальний заклад укомплектований в повному обсязі. Вакансії посад педпрацівників відсутні. Усі викладачі мають вищу освіту та відповідну фахову освіту.

 

Покращення  матеріально-технічної бази

   В ліцеї  створені належні умови для успішного навчання, проживання, відпочинку учнів.

    Педагогічний колектив постійно працює над  оновленням та зміцненням навчально-матеріальної бази.  Адміністративні і навчальні приміщення ліцею обладнанні сучасною технікою, мають у наявності  комп’ютери – 46шт. і навчальне обладнання, що дозволяє проводити не тільки навчальний процес, а й проводити різнопланові факультативні заняття, тиражувати необхідні методичні посібники та рекомендації для учнів. В навчальному та громадсько-побутовому  корпусах, гуртожитку комп’ютери підключенні до мережі Інтернет, працює веб – сайт.

   Матеріально-технічна база ліцею та методичне забезпечення дають  можливість відпрацювання усіх тем навчальної програми , так як навчальний заклад для якісної практичної підготовки кваліфікованих робітників обладнаний навчально-виробничими майстернями, лабораторіями, полігонами.  Відповідно до програми «Соціальне партнерство» посильну  допомогу у зміцненні матеріально-технічної бази надають роботодавці  - Волочиський машинобудівний завод ПАТ «Мотор-Січ».

   Протягом звітного періоду  вжито цілий ряд заходів щодо покращення матеріально-технічної бази ліцею.

1. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію існуючих газових мереж з заміною вузла обліку газу.  

2. Проведено поточний ремонт дахів навчального та громадсько-побутового корпусів.

3. Приведено в належний стан спортивний майданчик, внутрішню територію навчального закладу, прилеглу територію в рамках місячника благоустрою.

4. Створено та обладнано відповідно до вимог лабораторію будови та  технічного обслуговування автомобіля, майданчик для початкового водіння автомобіля.

5. Проведено капітальний ремонт навчального корпусу із частковою заміною вікон.

 6. Встановлено металопластикові вікна в гуртожитку, спортзалі, переході в громадсько-побутовому корпусі 

 

Сплановані заходи щодо підготовки до нового 2018-2019 навчального року  та орієнтовна вартість для виконання робіт:

1. Придбання обладнання для навчальних майстерень25 тисяч гривень.

2. Поточний ремонт дахів15 тисяч гривень.

3. Заміна вузла обліку газу в  котельні  – 220 тисяч гривень.

4. Поточний ремонт будівель та гуртожитку (внутрішні роботи) – 30 тисяч   гривень.

5. Ремонт теплотраси  -  28 тисяч гривень

5.Встановлення металопластикових вікон - 232 тисячі гривень.

 

 Фінансово – господарська діяльність

   Протягом навчального року ліцей стабільно працював  у фінансово – господарській діяльності. За рахунок доходів від виробничої та господарської діяльності, професійної підготовки   осіб  із числа  незайнятого населення,  наданню освітніх послуг на рахунок  спецфонду надійшло  і було витрачено  на забезпечення  життєдіяльності, покращення матеріально – технічної бази ліцею коштів в сумі:

2017 рік -  621687 грн.

2018 рік (1 півріччя) – 231864 грн.

   План роботи ліцею за звітний період виконаний, проведено аналіз розділів плану, внесено пропозиції до плану роботи на наступний навчальний рік. Активізувалось висвітлення роботи навчального закладу в засобах масової інформації та на сайті ліцею.

   Адміністрація ліцею має власну стратегію розвитку, який направлений на європейську інтеграцію. Молодь має постійно вчитися, здобувати й ефективно використовувати знання, впевнено конкурувати з передовими країнами світу.

 

Вхід на сайт
Пошук
Зворотній звязок
Зворотній зв'язок:

Тел.: 03845-95998

Факс: 03845-36956

Email: vpapl@i.ua

Друзі сайту
Всі права захищено © 2019Зробити безкоштовний сайт з uCoz